Be A GD Loan Agent

What is a GD Loan Agent?

Ang GD Loan Agent ay ang partner ng Global sa paghahanap ng mga qualified borrowers na nais humiram. Kumikita ang isang Loan Agent ng commissions base sa approval amount na nakuha ng borrower na na-refer. Ang commission ay makukuha kapag na-release na ang loan ng borrower.